Takshaka				

				

Re dei Naga, che compare nel Mahabharata. Simboleggia la perfidia e la crudeltà.