Template:Portale:Mitologia Cinese/Semidèi

Nome Specificità Sesso Indole Aspetto
Changcheng
Da-yu
Felo
Fu Xi
Hsien
Jian Di
Jiaochong
Ken-Ho
Shun
Yao