Vaikunthanatha				

				

Epiteto di Vishnu, derivante dal nome del paradiso di Vishnu, Vaikuntha.