Bharata (3)

Popolo discendente da Bharata. I Kaurava e i Pandava erano della stripe Bharata.