Template:Portale:Mitologia Sumera/PiuViste				

				

1 - Utnapishtim - 6161 visite
2 - Gilgamesh - 5202 visite
3 - Zu - 4060 visite
4 - Edubba - 3300 visite
5 - Humbaba - 3039 visite
6 - Tigri - 2863 visite
7 - Abgal - 2329 visite
8 - Alu (3) - 1975 visite
9 - Ki - 1947 visite
10 - Enlil - 1944 visite