MediaWiki:Exif-orientation-6				

				

Ruotato 90° in senso orario