Bharata (3)				

				

Popolo discendente da Bharata. I Kaurava e i Pandava erano della stripe Bharata.